Новите финансови инструменти изискват гъвкави, ориентирани към растеж ИТ системи

Категория: ИТ бизнес , ИТ политика , Иновации
Ваню Кръстев
понеделник, 28 Юни 2010 11:15ч

От 2004 година насам ИТ услугите са пряко засегнати в нормативните изисквания за работата на организациите във финансовия сектор и е излишно да споменаваме, че всички основни ИТ участници в бранша (производители и интегратори) участват в тяхното развитие. Понастоящем модерните ИТ системи са гръбнакът на финансовите институции – те създават добър вътрешен климат за иновации и в разработването и предлагането на крайни потребителски продукти и услуги. Нещо повече – компютърната система в една банка, известна повече с определението „основна банкова система”, всъщност е нейният нервен център и като такъв изисква мобилизирането на висококвалифициран персонал, както и голям процент от годишния бюджет за нейната поддръжка и осъвременяване. Днес банковите институции изискват гъвкави, ориентирани към растеж ИТ системи, които им помагат да поддържат високи стандарти в обслужването и са съобразени с действащото законодателство.

Основното предизвикателство пред банките е постоянно да поддържат развитието на информационните си системи и да ги привеждат в съответствие с бизнес изискванията и тенденциите на пазара. Практиката показва, че единственият възможен подход за това е непрекъснато да се инсталират нови външни модули, които да ъпгрейдват системата, което от своя страна изисква напасване на отделните интерфейси, за да може цялата ИТ инфраструктура да бъде жизнеспособна. В резултат на това прибавяне на нови приложения към стари платформи често се изпълняват проекти, отнемащи десетки хиляди работни часа. Поради това изпълнението на подобни ИТ проекти задължително трябва да е свързано и да подкрепя всички стратегически бизнес решения. Едно процъфтяващо партньорство с ИТ отдела, базирано на най-добрите практики, може да подобри възможността на банката да предвижда, тълкува и задоволява изискванията на клиентите, и то на приемлива цена.

За банковия сектор става все по-важно да умее да решава технологичните предизвикателства, свързани със съхранението на данни и управлението на информацията, които оказват значително влияние върху способността за иновации и са основни по отношение на надзорните регламенти. Правната регулация и корпоративните рамки за управление, като финасовото споразумение Базел II и Sarbanes-Oxley, различните изисквания за финансова отчетност, за одит на собствения капитал, за изчисляване на риска са все изисквания, които трябва да се решават чрез някакви технологични адаптации.

Методологията IT Service Management (ITSM) и свързаните с нея роли, отговорности, както и най-добрите практики не могат да бъдат игнорирани като част от ключовите компоненти на управлението на информационните технологии. Най-добрите практики в методологията ITIL отразяват глобалния консенсус за това, което трябва да се прилага от организациите, желаещи да извършват бизнес-ориентирано управление на ИТ услуги.

След въвеждането на еврото през 1999 година се наложи и създаването на единна европейска платежна зона – SEPA. Тя позволява да се извършват бързи, сигурни и икономически ефективни трансгранични сделки в евро. По този начин условията и правилата за финансови транзакции, както и правата и задълженията на над 450 милиона души и компании са стандартизирани.
Проектите около интеграцията със SEPA означават, че доставчиците на финансови услуги са принудени да търсят и придобиват нови технологии и да адаптират своите съществуващи системи към новите стандарти. Привеждането в съответствие на съществуващите системи с нови стандарти за плащане преди всичко означава интегриране на SEPA формати, преминаването към EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) и осигуряването на сигурността на автентификацията. Тези промени засягат също така техологиите, свързани с Business Process Automation (BPM) и системите за управление на документи (DMS), които трябва да бъдат интегрирани безпроблемно с фронт офисите на компаниите.

През последните няколко десетилетия има една устойчива тенденция към нарастванет на услугите като дял от БВП за сметка на произведените стоки. Финансовите услуги са важна част от тази тенденция, но в това отношение е налице значителна разнородност между отделните държави. Развитието на сектора на услугите е от първостепенно значение, а финансовите услуги са с решаваща роля за разпределението на капитала в икономиката.

Производственият сектор е намалял в съответствие с нарастващото значение на сектора на услугите. Въпреки това, благодарение на ръста на производителността, компаниите са в състояние да произвеждат повече стоки с по-малко работна ръка. По същия начин растежът и производителността на сектора на финансовите услуги са важни сами по себе си като принос към общата икономическа активност. Въпреки това той има ролята да бъде в услуга на реалната икономика чрез насочване на ресурсите към най-продуктивните възможности за инвестиране, тези, които са най-важните за доброто функциониране на икономиката. Финансовите услуги дават възможност за обмен на рисковете и трансфер на капитали към бъдещите предприемачи, те позволяват домакинствата да избират инвестиционни профили в зависимост от техните нужди и нагласи за риск. Добре известно е, че иновациите сами по себе си не могат да генерират някакъв растеж, освен ако не са обвързани с други фактори. Например във финансовия сектор многото иновации са следствие от взаимодействието между банките и другите финансови посредници.

Иновациите в производството и търговията на дребно най-често са свързани с намаляване на разходите и генериране на нови продукти и пазари. Иновациите във финансовия сектор обаче до голяма степен са рискови и пред тях стои въпросът как да бъдат, образно казано, оформени, пакетирани и предложени на пазара. Поради това финансовите институции винаги трябва да се възползват от напредъка в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). ИКТ правят създаването, оценяването и обмена на сложни финансови продукти възможни. Освен това те оказват влияние върху същността на финансовото посредничество. Един от най-важните ефекти на технологичните иновации при финансовите услуги е, че те могат да предоставят голямо количество информация в реално време. Още повече, че навлизането на ИКТ във финансовите институции снижи драстично разходите за получаване на информация, а безкрайното количество данни довежда до възникването и развитието на нови финансови инструменти.

Етикети: иновации , ИТ услуги , ИТ системи

Четете още:Последни новини
Джони Деп се завръща на голям екран в емблематичната си ...
 
AOC представя най-бързият геймърски монитор с NVIDIA G-SYNC до момента. ...
 
Още един смартфон от богатото портфолио на Huawei вече е ...
 
Приложенията Word, Excel и Outlook вече могат да бъдат интегрирани ...Най-четени