Пет основни причини “за” ERP

Категория: Приложен софтуер , Бизнес Приложения
it FORUM
сряда, 13 Февруари 2008 18:54ч

Опитал съм се по-долу накратко да начертая основните причини, които биха ви подтикнали да предприемете сериозната стъпка за имплементация на ERP система:

Интеграция на финансовата информация

Когато мениджърите се опитват да видят цялостното финансово състояние на компанията, те често се сблъскват с различни варианти на истината. Това, разбира се, е доста притеснително поради многото Excel-ски файлове, грешките, които се допускат при  многократното въвеждане на една и съща информация в различни бази данни, операциите, които седят зад интересния български термин „раз-счетоводяване” (странен термин, който няма да откриете в никой учебник по счетоводство и финанси – нещо като обратно на осчетоводявам или директно изтриване на счетоводен запис) от някои мними български ERP продукти.

От друга страна, всеки отдел има свои подходи за интерпретиране на приходите, разходите и печалбата. Например „Счетоводство и финанси” има свое представяне на информацията. В България мениджмънта трудно има полза от тази информация, тъй като в повечето случаи тя е насочена към данъчните и е доста изкривена. „Продажбите” имат свое виждане за приноса към приходите, за тях всеки потенциален контакт е едва ли не и клиент. „Доставките” често имат доста объркана представа за истинската себестойност на продуктите, които купуват,  системите, които използват не им дават възможност  коректно да разпределят допълнително преки и непреки разходи. Дори и да дойде някаква мениджмънт информация до взимащите решения хора, тя е доста закъсняла и вече е ненужна, а дали е точна трудно може да се каже.

Това, което ERP ни дава, е единни критерии и политика на манипулиране и представяне на информацията. Сега вече информацията от никого не може да бъде подложена под съмнение, тъй като всички използват едни и същи данни, които седят зад нея.

Интеграция на поръчките и доставките

ERP системата трябва да е мястото, където поръчката живее и се развива - от първоначалния контакт с клиента и създаване на бизнес възможност, през циклите на продажба (комуникация, срещи, офериране), реализиране на продажбата, уточняване условията на плащане и самото плащане, доставка на стоките или услугите, издаване на фактурата и нейното изпращане, до създаване на профил и история на клиента. В ERP информацията се управлява в една-единствена информационна система, вместо да бъде разпръсната между много приложения с неясни цели на съществуване. Компаниите могат да проследяват поръчките много по-лесно, координират производството, доставките и складовата наличност, управлявайки доставките едновременно до различни локации.

В интерес на истината изложеното по-горе е тема на друга магическа абревиатура – CRM, която може да бъде и част от ERP системата. Тук само ще спомена, че на CRM или управление на взаимоотношенията с клиентите трябва да се обърне специално внимание. CRM не е просто нова система, която ще използваме. Това е бизнес стратегия, която цялото предприятие трябва да следва - нуждите на клиента се поставят в центъра на нашия бизнес. Всеки един клиент е важен – без него няма бизнес.

Стандартизация и оптимизация на производствените процеси

Процесите, които протичат в производствените предприятия, са най-сложни -  себестойността на продукцията и отчетността на вложените материали е една пълна мъгла без интегрирана система за управление от клас ERP. Към това трябва да добавя голямата динамика на поръчки, доставки, производствени ресурси, транспортни разходи, мита и др. Със сигурност ще са ви нужни към стотина Excel-ски файлове и доста търпение, за да се ориентирате в обстановката. ERP системите помагат да си отговорим на въпроси като “Кога мога да изпълня тази поръчка?”, “Колко точно ми струва дадено произведено изделие?”, “Какво, кога и от кого трябва да поръчам?”, “Имам ли финансовия ресурс да си покрия идващите разходи?”…

Намаляване на складовата наличност

Всички брошури твърдят, че след като внедрите ERP, ще намалите складовата си наличност с до 40%. Но как ще стане това?

Знаейки вече за кога точно ни трябват суровините, за колко време, и кой може да ни ги достави най-евтино и бързо, имайки предвид и минималните количества за всяка стока на склад, вече не ни е нужно сляпо да се презапасяваме със застояли стоки. От друга страна, обединявайки нуждите по доставчици, суровини и периоди, лесно можем да оптимизираме процеса на доставка. По този начин ще разполагаме допълнително с финансов ресурс, който да пренасочим към друга нуждаеща се  сфера на предприятието

Стандартизиране на информацията за човешките ресурси

Съвременните мениджъри започват да осъзнават, че  най-ценното са човешките кадри, те са движещата сила на техния бизнес. Трудно може да се оценяват и сравняват резултатите, постигнати от служителите, без необходимата информационна система. Това лесно демотивира хората, тъй като техните усилия не се ценят.

В заключение

Като цяло интегрираните  системи за управление на бизнеса или така модерният термин ERP ни дават предимство пред конкуренцията, снижават разходите за реализиране на дадена сделка, намаляват значително складовите запаси и най-важното - дават ни реална, единна визия на всички аспекти на предприятието. Компанията, използвайки ERP, оптимизира бизнес процесите си, имплементирайки най-добрите световни практики, става по-гъвкава, адаптивна, готова е да посрещне заплахите на съвременния бизнес и глобализацията.

Милко Типографов е работил като ръководител проекти и консултант в областта на информационните технологии и ERP решенията. Сертифициран специалист за внедряване на ERP решението Microsoft Dynamics Nav (Navision). В момента е консултант към PIAS Credere Ltd. - партньор на Microsoft за разпространение и внедряване на ERP системата Microsoft Dynamics Nav (Navision ). Завършил е ФМИ на Софийски Университет - магистър по ”Информатика” и в момента е докторант към ФМИ на Софийски Университет отчислен с право на защита.

Етикети: ИТ политика , бази данни , сигурност , Microsoft , ERP , CRM , СЕК , Апис , НАП , заплахи , доставчици , erp системи , navision , информатика , ФМИ , оптимизация , стандарт , файл , проект , ГИС , Microsoft Dynamic , България , ИТ , система за управление , C , информационна система , ЕРП , чат , защита , Софийски университет , информация , имплементация , бизнес процеси , глоба , Excel , Microsoft Dynamics NAV , ГИС , БИ , СКАТ

Четете още:Последни новини
Джони Деп се завръща на голям екран в емблематичната си ...
 
AOC представя най-бързият геймърски монитор с NVIDIA G-SYNC до момента. ...
 
Още един смартфон от богатото портфолио на Huawei вече е ...
 
Приложенията Word, Excel и Outlook вече могат да бъдат интегрирани ...Най-четени