Интелигентните сгради са ключови за спестяването на енергия

Категория: зелени технологии
Saga Technology
вторник, 17 Юни 2014 9:17ч

Интелигентните сгради са ключови за спестяването на енергия
Сградите консумират приблизително 40% от произведената в световен мащаб енергия и генерират 21% от CO2 емисиите. При постоянно повишаващите се цени на природните ресурси въпросът за енергийната ефективност и устойчивост е все по-актуален. Известно е, че в близко бъдеще се очаква неимоверно покачване на потреблението на енергия, заедно с увеличаване на населението на планетата. Според проучвания на International Energy Agency световното население ще достигне 9 млрд. души до 2050 г. (за сравнение, през 2010 г. то е било 7 млрд. души), а потреблението на електричество ще нарасне почти двойно. Това означава, че търсенето на първична енергия ще се повиши с близо 40%.

Във връзка с това е необходимо възможно най-скоро да се предприемат конкретни действия не само по отношение развитието на алтернативните енергийни източници, но и за пестенетото на енергия. Факт е, че сградите имат огромен потенциал за енергоспестяване, който до голяма степен остава неоползотворен.

В близко бъдеще собствениците на сгради, както и техните ползватели ще бъдат изправени пред сериозни предизвикателства: необходимост от увеличаване на енергийната ефективност, нулево генериране на CO2 емисии и в същото време, поддържане на комфорта и безопасността. Тези различни теми имат една обща цел. Новите сгради трябва да бъдат проектирани и изградени по такъв начин, че да могат да работят енергийно-ефективно през целия си жизнен цикъл – от проектирането им до тяхното разрушаване. Това е от решаващо значение, тъй като около 80% от разходите за една сграда се реализират след завършването й, т.е. по време на нейното функциониране. Около 40% от тези разходи са за енергия.

В съществуващите сгради също могат да се постигнат огромни икономии на енергия чрез модернизация и въвеждане на сградни системи и технологии. Много важен въпрос за всички собственици и инвеститори е колко бързо ще получат възвръщаемост на инвестирания в енергоспестяване капитал, както и дали в страната действат законови норми и ограничения за CO2 емисиите, които трябва да се спазват.

Към момента енергийната ефективност се свързва само с поставянето на изолация и подмяната на дограма, което далеч не е недостатъчно. Други ефективни мерки за пестене на енергия могат да бъдат: въвеждане на енегроспестяваща сградна автоматизация; ограничаване на отоплението/ охлаждането до определени комфортни нива; обновяването на механичната вентилация с енерговъзстановяващи блокове; замяна на старите неефективни котли; намаляване на топлинните загуби при преноса на енергия и др.

Инсталирането на продукти и системи за сградна автоматизация осигурява ефективно управление на ОВК (отопление, вентилация, климатизация) инсталациите, осветлението и щорите в зависимост от заетостта на помещенията и външните атмосферни условия. Централната мениджмънт станция за управление и мониторинг, наричана още BMS (Building Management System), позволява наблюдение и анализ на всички процеси и стойности за потребление на енергия в реално време и осигурява възможност за извършване на оптимизации. Прецизното настройване на системата предлага незабавно редуциране на 15% до 30% от енергията в зависимост от типа на сградата и нейното местоположение. Периодът на изплащане на подобна инвестиция е от 3 до 6 години, като за по-големи сгради може да бъде и по-кратък. Един пример в това отношение: в търговски или производствени сгради в горещ слънчев ден е по-ефективно щорите да са пуснати или наклонени, а осветлението в стаите да е включено. Тъй като помещението не се нагрява прекомерно от слънцето, климатичната система не се натоварва много – по този начин се спестява енергия.

Взаимодействието между различните технически системи в сградата може да бъде автоматизирано чрез интеграцията им в единна софтуерна платформа. По този начин осветлението, щорите, отоплението и охлаждането могат да бъдат управлявани автоматично по начин, който постига максимална енергийна ефективност и удобство за потребителя. Ето защо цялостният подход към сградната автоматизация е изключително важен. Днес техническите системи в сградата могат да бъдат управлявани от централизирана мениджмънт станция. В oопълнение към тях могат да се интегрират и системи за сигурност и безопасност като пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника.

Инвестициите в енергийна ефективност се възвръщат бързо чрез намаляването на разходите за енергия. Устойчивите и енергийно-ефективни сгради имат също и по-висока себестойност, което налага по-високи цени при продажба или наемане и по-ниски експлоатационни разходи. Освен това мениджмънт станциите оказват сериозно предимство по отношение на поддръжката. Отдалеченият мониторинг намалява разходите за нея, както и предупреждава операторите, когато някоя система (например, климатичната инсталация) е в неизправност. И не на последно място, енергийно-оптимизираната сграда показва на потребители и клиенти, че собственикът на сградата подхожда серизоно към изразходването на енергия. Този "зелен имидж" става все по-важен. Системите за сградна автоматизация позволяват централизиран мониторинг и оптимизирано управление на най-енергоемките дейности. Те са изключително подходящи за летища, търговски сгради, офис сгради и комплекси като например, университетски или корпоративни кампуси. Когато различните технически системи в сградата работят безпроблемно, заедно е възможно да се спести огромна част от потребяваната енергия.

Интелигентните сгради предлагат оптимизиран разход на енергия, потреблението на която непрекъснато се следи от мениджмънт станция. Такъв тип сграда може да генерира и съхранява своя собствена енергия или да приема енергия отвън, когато стойността й е най-изгодна. Благодарение на интелигентното потребление такива сгради се превръщат в активна част от интелигентните енергийни мрежи.
Етикети: Siemens , енергийна ефективност , интелигентни сгради

Четете още:Последни новини
Джони Деп се завръща на голям екран в емблематичната си ...
 
AOC представя най-бързият геймърски монитор с NVIDIA G-SYNC до момента. ...
 
Още един смартфон от богатото портфолио на Huawei вече е ...
 
Приложенията Word, Excel и Outlook вече могат да бъдат интегрирани ...Най-четени