Да превърнеш цвета в бизнес фактор

Категория: Принтери , Любопитно , Мнение
it FORUM
петък, 25 Септември 2009 13:47ч

Да превърнеш цвета в бизнес фактор

Луис Касадо, маркетинг директор „Предприятия”, „Решения за печат” (IPG) в HP, изследва влиянието на цвета и прави заключението, че приложението на цветове за днешната бизнес среда е по-важно от всякога.

Заключенията на Касадо са, че употребата на цвят не е въпрос само на естетическо възприятие. Той може да се превърне в истински бизнес фактор в трудна икономическа среда като днешната. Редица емпирични изследвания свидетелстват за важността на цветовете, ролята им в процеса на вземане на решение и дори как цветът влияе върху ефективността на хората.

Внедряването на цветни принтери и мултифункционални устройства се разраства с изключителни темпове сред европейския бизнес. Бързо намаляващите цени на устройствата за цветен печат и увеличаването на възможностите на цветните принтери карат компаниите да осъзнаят бизнес ползите от цветния печат.

В проучване на IDC “Разходите за цветен печат в европейските малки и средни предприятия” от март 2009 г. анализаторът прави заключението, че оперативните разходи за цветен печат ще останат във фокуса на мениджърите на малки и средни предприятия в Европа. За да отговорят на днешните предизвикателства, IDC препоръчва на организациите да направят проучване сред различните оферти на ИТ доставчиците по отношение както на покупките, така и на оперативните разходи (цена на страница) и да изберат най-конкурентното решение за цветен печат в ИТ инфраструктурата.

Цветът е още едно предимство


Влиянието на цвета в процеса на вземане на решение (и проучванията по тази тема) не са ограничени само в сферата на бизнеса. Изследователите от университета Дърхам във Великобритания Ръсел Хил и Робърт Бъртън анализират влиянието на червения цвят в контекста на Олимпийските игри в Атина през 2005 г. и достигат до изненадващи резултати. Според тяхното проучване спортистите с червен екип са имали малко, но измеримо преимущество. Най-красноречивият пример е в състезанията по таекуондо (червените са спечелили 57% от всички мачове), следвани от бокса (55% победи от всички срещи) и борба (класически стил - 52% и свободен стил - 53% победи).

В статия, публикувана в Journal of Sports Sciences през 2008 г., Хил и Бъртън разширяват анализа си, като включват отбори от Английската висша лига в периода 1947 – 2003 г. Анализът на статистическата информация потвърждава факта, че футболните отбори с червен екип имат непропорционално по-висок процент победи в домакински срещи и спечелени титли в сравнение с отборите, играещи в жълт или оранжев цвят. Според Бъртън червеното най-вероятно помага на футболните отбори заради психологическия си ефект. Той и Хил твърдят, че с годините червеното е по-вероятно да привлече повече фенове, което от своя страна може да направи отбора дори по-силен. Антрополозите цитират експерименти на психолози, които показват, че дори съзерцаването на червения цвят може да намали способността на човека за постижения и да ограничи възможността за отговор на противниковия отбор.

Експерименти с употребата на червения цвят в бизнес контекст също потвърждават тези заключения. Една банка е достигнала до заключението, че опашките се придвижват по-бързо, когато фоайето й е боядисано в червено. В друго проучване, проведено сред няколкостотин студенти изследователите са установили, че те отговарят по-бързо на упътвания, представени им под червена светлина, отколкото на същите упътвания, осветени в зелено.

Цветът може да генерира определен отговор

Тъй като днес бизнесът е фокусиран върху контрола на разходите и увеличаването на продуктивността, въпросът за цвета като потенциален бизнес фактор никога не е бил по-приоритетен. Ако проницателната употреба на цвят може да увеличи видимостта и възможността за генериране на определен отговор, концепцията за възвръщаемост на инвестициите (ROI) от употребата на цвят е доста примамлива.

HP „Решения за печат” (IPG) наскоро поръча изследване в Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА), за да проучи влиянието на цветовете в процеса на вземане на решения. То е базирано на серия от неутрални твърдения, написани в различен цвят, като отделните групи респонденти са показвали степента си на съгласие с тях. Резултатите показват различията във възприемане на цвета не само между различните полове, но и между жителите на различни държави.

Червеното се определя като най-противоречив цвят и за двата пола – то предизвиква крайни отговори при 34% от мъжете и 24% от жените, сравнено с 16% при мъжете и 3% при жените, когато са попитани в черно. Два пъти повече мъже (24%) в цялото проучване имат крайни мнения, сравнени със само 11% от жените.

По отношение на разликите в различните страни проучването показва някои интересни характеристики. Най-високите нива на съгласие са постигнати в Германия с 60% от анкетираните, съгласни или абсолютно съгласни с твърдение, представено им в зелен цвят, сравнено със само 45% в Холандия. За сравнение: същите твърдения, предложени в син цвят на шрифта, са генерирали съгласие в едва 28% от отговорите генерирани в Германия и само 38% в Холандия.

Въпреки че проучването не може да се определи като „научно”, резултатите ясно показват, че цветът има сериозна роля в процеса на взимане на решение.

С падането на цените бизнес логиката зад цветния печат става все по-ясна

Употребата на цвят като начин да се откроите от тълпата, да се комуникира определено послание и да се генерира желан отговор, отдавна има смисъл, но няколко изследвания вече потвърждават логиката зад тази бизнес перспектива. Четимостта на цветните реклами е с 42% по-висока от тази на черно-белия еквивалент, а реакциите към цвета съставляват до 90% от първоначалното впечатление на хората, когато те виждат нов продукт. Въпреки това по-силното влияние и привличане на внимание вече не трябва да се свързват с висока цена. Технологично напредналата и полезна конкуренция помогна за свалянето на разходите за цветен печат както от гледна точка на самите устройства (най-вече на мултифункционалните (МФУ), така и на консумативите.

Според анализаторите от Current Analysis, въвеждането на тонер касетите с голям капацитет е довело до спад в цените на консумативите с между 5-10 процента само за последните две години. Същите аналитици се позовават на голямата гъвкавост на цветните МФУ и принтери, които предлагат на бизнеса нов начин да спести средства. Сега организациите могат да печатат толкова документи, колкото са им нужни за дадения проект и по-този начин да избегнат минималните изисквания за обем, които обикновено трябва да заплатят при печат в печатниците. Тези спестявания могат да доведат до 40% спад на разходите за печат, когато цветният такъв се извършва в организацията, допълват изследователите.

Тези течения също повлияха на начина и обема документи, които организациите сега отпечатват самостоятелно. Проучване, проведено сред 250 предприятия в САЩ от CMP Media през 2007 г., също показва нарастващата роля на вътрешния печат. Мнозинството, почти 70% от анкетираните използват комбинация от вътрешен печат и външни доставчици, за да отпечатват своите материали, докато само 2% рядко разчитат на външни доставчици. Значителен брой - 27% от респондентите, биха искали да вкарат собствената си печатна продукция вътре в организацията.

 

Двете причини - генерирането на бизнес ползи от цвета и увеличаващият се фокус към вътрешнофирмения печат - направиха цените на цветния печат обект на обсъждане. По отношение намаляването на цените, свързани с цветния печат има няколко стъпки и въпроси, които компаниите трябва да имат предвид:

Консумативи - мислете в дългосрочен план, когато избирате консумативи. Цените им трябва да са базирани на количеството в разфасовката. На практика може да има огромни разлики по отношение на продуктивността между оригиналните консумативи на производителя, тези на независими производители  и напълнените консумативи например. В дългосрочен план работата на консумативите по отношение на обем на печат, качество и надеждност ще се окажат важен фактор за увеличаването на продуктивността и ефективността от цялата употреба на цветен печат.

Двустранен печат - може да изглежда като „даденост”, но възможността да се печата от двете страни на листа е абсолютно фундаментална за оптимизиране на разходите за цветен печат. Когато купувате хардуера, уверете се, че той предлага възможност за двустранен печат, особено когато става въпрос за цветен печат. На дуплекса трябва да се гледа като на задължителен елемент, а не като на екстра.

Разход на енергия -
разходът на енергия може да се окаже най-голямото перо, свързано с цветния печат и то не само при големи обеми. Всъщност малките и чести печатни задачи изискват принтерите постоянно да загряват между всяка от тях, което може да е по-малко ефективно по отношение разхода на енергия и влиянието върху околната среда, отколкото печатът на големи обеми без прекъсване. Освен чистото планиране на различните задачи, така че да се избегне повтарянето на цикъла загряване/охлаждане, компаниите трябва да търсят устройства, които намаляват времето за загряване между отделните задачи. По отношение на разходи и влияние върху околната среда тези спестявания могат да се окажат значителни в дългосрочен план.

Управление на цвета - на цвета може да се гледа като на бизнес преимуществено, но той също така е и ограничен ресурс и като всеки такъв трябва да се управлява и контролира. Налични са набор от решения и услуги, които да помогнат на бизнеса да следи цветния печат в реално време. Решенията могат да варират от елементарни панели за оторизация, управление и контрол на достъпа до цвета като ресурс, до пълна система за отчет позволяваща на организациите точно да разпределят разходите за цветен печат в подходящите звена и/или външни доставчици. Тези приложения често са безплатни за компаниите, но тяхната стойност по отношение намаляване на разходите и управление на цвета могат да бъдат безценни.

Избирателна употреба на цвят - цветът има своята роля в печата на документи за вътрешна и външна употреба, но той не трябва да се използва безразборно. Убедете се, че потребителите са запознати с различните опции на печат, достъпни за тях: цветен, черно-бял, драфт и др. Така може да сте сигурни че те ще използват подходящите настройки за всеки документ. Може също да е полезно да наложите политика за печат, базирана върху типа документ и неговото предназначение, за да постигнете максимално намаляване на разходите.

Когато купувате хардуер, проверете дали тези опции са налични и също приблизителните разходи, свързани с всяка от тях. Потенциалът за спестяване от тази форма на оптимизиране може да има важно значение.

Цветна политика – определена веднъж, приложена автоматично - чрез приложенията за управление много от гореизброените стратегии могат да бъдат приложени централно и систематично в организацията. По този начин може устройствата да бъдат конфигурирани автоматично, да се сложи режим на печат по подразбиране,  двустранно принтиране и достъп до цвят. Веднъж определено, централното управление на цветната политика е препоръчително, особено за организациите, които се разрастват и стават все по-разпръснати.

Много изследвания, включително и поръчаното от HP, потвърждават влиянието, което цветът може да окаже на възприятията и последващите решения. Приложенията от бизнес гледна точка са примамливи и наистина могат да бъдат бизнес фактор за компании, които искат да подсигурят определен отговор или просто да се откроят от конкуренцията. Независимият експерт по цветен печат и партньор в ColorPlaza Болдуин Крейгер описва резултатите от проучването като откритие за влиянието на цветовете, що се отнася до възприемането им и вземането на решение. „Проучването потвърждава нашите предположения, че прозорливото използване на цвят буквално може да издигне един документ до друго ниво, като значително увеличи въздействието му върху вниманието и крайното решение на потребителите", коментира Крейгер.


Етикети: маркетинг , HP , инфраструктура , .NET , проучвания , принтер , игра , СЕК , Апис , НАП , БАН , IP , охлаждане , доставчици , принтери , планиране , IDC , хардуер , проект , работа , ИТ , C , Прима , тонер , Крей , ИРМ , контрол на достъпа , чат , анализ , информация

Четете още:Последни новини
Джони Деп се завръща на голям екран в емблематичната си ...
 
AOC представя най-бързият геймърски монитор с NVIDIA G-SYNC до момента. ...
 
Още един смартфон от богатото портфолио на Huawei вече е ...
 
Приложенията Word, Excel и Outlook вече могат да бъдат интегрирани ...Най-четени