Архивиране  на SharePoint

Категория: Виртуализация , Информационна Сигурност , Сървъри
Information Security & Storage
петък, 14 Януари 2011 16:17ч

Архивиране  на SharePoint

Microsoft SharePoint набира популярност като корпоративен инструмент за сътрудничество това е страхотно за офис ефективността, но трудно за процеса на архивиране. У. Къртис Престон

Microsoft Office SharePoint Server е интересен набор от приложения. Чувал съм много потребители, които възхваляват неговите методи за сътрудничество, но от гледна точка на архивирането SharePoint е до известна степен аналогичен на VMware и други технологии за виртуализация на сървърите. SharePoint може би решава проблемите на света, но как се архивира това чудо? (Интересно е, че решенията за архивиране на SharePoint и VMware са странно подобни, но повече за това по-късно.) Предизвикателството с архивирането на SharePoint е, че това не е само едно приложение, но серия от приложения, които работят заедно. Всеки портал SharePoint се състои от един или повече уеб сървъри, сървъри за приложения, сървъри за заявки и индексиращи сървъри, всеки от които съхранява данните си в различни бази данни SQL Server (най-малко една база данни за съдържание и една база данни за конфигурации). В много малка среда те могат да бъдат пуснати да работят на един физически сървър, но обикновено са конфигурирани в множество сървъри, за да се предостави някакво мащабиране.

Поглед отвътре в SharePoint

Конфигурационната база данни SharePoint очевидно съхранява собствената конфигурация на SharePoint, включително и такива неща, като:

• Internet Information Services настройките, включително адреси, и Secure Sockets Layer (SSL) сертификати;

• Акаунти на услуги, които се използват за различни услуги като търсене;

• Настройки за търсене, свързване, работен поток, електронна поща, антивирус и регистриране;

• Настройки на кошчето за боклук, като например дали да има кошче на много нива за защита от случайно изтриване.

Тясно свързана с базата данни на конфигурацията е административната база данни. И двете бази данни са изключително важни, ето защо е толкова изненадващо,  че повечето вградени от Microsoft методи за архивиране, не поддържат възстановяването им. Странното е, че се поддържа архивирането им, но не и възстановяването им (вижте карето „Какво става с базата данни на конфигурацията на SharePoint?“ по-долу).

В допълнение някои настройки на SharePoint се съхраняват във файлове във файловата система, изобщо не в база данни. Това означава, че трябва да направите резервно копие и на двете бази данни и на данните на файловата система, за да архивирате изцяло SharePoint.

Базата данни на съдържанието е мястото, където се съхраняват всички съвместни съдържания на SharePoint. Това включва и Microsoft Office документи (например на Word, PowerPoint, Excel) и всички комуникации, свързани с тези документи. Едно от интересните неща за начина, по който SharePoint базата данни за съдържанието работи, е, че тъй като потребителите споделят документи и съхраняват няколко версии на един документ, в SharePoint те значително увеличават количеството сторидж, необходимо за тяхната база данни.

Помислете си какво бихте направили без SharePoint. Може би ще зададете файла като споделен файл и ще включите проследяване на промените. Когато приключите работа върху файла, можете да изпратите електронно писмо до колегите си да го погледнат. Те ще прегледат документа, ще направят промените си и ще ги запишат на този документ. Функцията проследяване на промените поддържа запис на всички редакции и допълнения, и вие не трябва да си правите отделно копие на документа. Но SharePoint съхранява всяка версия на документа и не поддръжа дедубликация. Това е важен момент, защото, ако си мислите, че ако дедубликирате данните на Exchange, ще получите добри съотношения от дедубликацията, ще започнете да харесвате тези, които сте получили от SharePoint. (Въпреки че сме фокусирани тук върху архивирането на SharePoint, неговият процес на работа с версии го прави добър кандидат и за дедубликация на оперативния сторидж.)

 При планиране на архивиране на вашия SharePoint и възстановяване на системата, вие очевидно ще искате да се запознаете с базите данни на съдържанието, базите данни за конфигурирането и други бази данни, които са част от вашата конфигурация на SharePoint. Трябва също така да помислите за това, което искате да се възстанови, тъй като различните възможности за архивиране и възстановяване ви позволяват да правите нещата на различни нива. В допълнение някои от опциите ви позволяват да възстановявате на по-ниски нива на детайлност от други. Един добър начин да започнете е със статията на Microsoft TechNet, която обяснява в детайли възможностите на различните опции за архивиране и възстановяване, описани тук. В статията се акцентира върху използването на инструменти като Microsoft Data Protection Manager (DPM), но се обсъждат също и различни други варианти.

Какво става с базата  данни на конфигурацията на SharePoint?

Нито един от присъщите инструменти на SharePoint за архивиране и възстановяване не поддържа архивиране и възстановяване на конфигурационната и административната бази данни от работеща система. Причината, която Майкрософт изтъква за това, е, че тези бази данни трябва да бъдат възстановени до едно и също време, когато другите бази данни са били архивирани или резултатите не могат да бъдат предвидими. Затова, въпреки че собствените инструменти често ви позволяват да направите резервно копие на целия сайт, те не могат (или не трябва) да се използват за възстановяване на тези бази данни, защото тези инструменти нямат визможности за гарантиране, че те са възстановени в една и съща точка във времето.

Единственият поддържан начин за решаване на този проблем със собствени средства е да се направи възстановяване от резервно копие на напълно спрели системи. Процедурата в тази статия, която е за това как да се премести базата данни от един сървър на друг, може да бъде използвана за резервно копие и възстановяване на целия сайт. (Ако обаче не използвате бази данни с еднократна регистрация, като в този случай трябва да боравите с тях самостоятелно.)

И освен това, разбира се, има и информация за конфигуриране и персонализиране, която изобщо не се съхранява в база данни. Тези файлове трябва да бъдат архивирани и възстановявани в същото време, както и останалите. Нищо чудно, че Microsoft казва: “Това не се поддържа.” Тя дори стига дотам, че да ви каже, че трябва да документирате промените в конфигурацията, така че да можете да ги възстановите, защото има голям шанс да не успеете да възстановите базите данни за конфигуриране и управление.

Присъщи възможности за архивиране и възстановяване

По-долу са обобщени опциите за архивиране и възстановяване на данни, които се предлагат безплатно с всяка инсталация на SharePoint.

Централно администриране на SharePoint. Това е опция на графичния потребителски интерфейс, която е на разположение, когато работи централното администриране на SharePoint. Въпреки че може да направи резервно копие на целия сайт, тя има три много големи ограничения – няма възможности за планиране; не може да се използва за възстановяване на бази данни на конфигурацията или администрацията; и не може да архивира сборни сайтове (колекции).

SharePoint stasdm.exe команден ред. Помощната програма за команден ред (stasdm.exe) е много подобна на варианта Central Administration, но тъй като тя работи от команден ред, може да се използва съвместно с Windows Scheduled Tasks, за да предостави планиране на график за архивиране. Той също не може да бъде използван за възстановяване на бази данни на администрацията или конфигурацията. За разлика от опцията Central Administration, той може да се използва за архивирането на сборни сайтове, но Microsoft предупреждава за изпълнението на такива архивирания, защото тя казва, че архивирането на колекции от сайтове може да се отрази на производителността и трябва да се извършва само когато функцията за сборни сайтове е заключена. Microsoft също така отбелязва, че тези видове архивирания могат да бъдат особено бавни, когато се занимават с колекции, по-големи от 15 GB много скромен размер за сбор от сайтове. Освен това, тази програма изглежда не харесва архивирания, които работят по-дълго от 17 часа, тъй като автоматично ги рестартира след 17 часа. Като се имат предвид тези въпроси, Microsoft препоръчва, че за да направите резервни копия на колекция от сайтове, просто трябва да преместите всеки сайт към собствената му база данни и да използвате инструментите за архивиране на базата данни.

SQL Server Backup. Тъй като SharePoint съхранява по-голямата част от информацията си в SQL Server, можете да използвате SQL Server архивиращите инструменти за архивиране на повечето от информацията му, включително базите данни за конфигуриране и управление. Можете да използвате тези архиви и за възстановяване на бази данни, но то не се поддържа. Като се има предвид въпросът за синхронизация, изглежда, че докато правите сигурна синхронизация, това, което възстановявате след това, трябва да работи добре. Важното е да се гарантира, че няма извършени промени в конфигурацията по време на резервирането. Въпреки това все още ще липсва цялата персонализирана информация, съхранявана във файловата система, ако това е избраният от вас метод за архивиране на SharePoint.

Тъй като SQL Server инструментите за архивиране може да се управляват от команден ред, можете да планирате архивирането да тече в удобно време, като използвате Scheduled Tasks. Това означава, че трябва ръчно да закачите отново базита си данни към съответното уеб приложение след възстановяването.

Това, което не може да се направи, е архивно копие на базата данни за търсене, по една неприятна причина: индексите на търсенето не се съхраняват в SQL Server. Понеже не можете да синхронизирате базата данни за търсене, след архивиране само на базата данни, този подход към бекъпа не е приемлива възможност за тази база данни.

Windows Server 2008 Backup. Собствената система за архивиране и възстановяване на Windows Server 2008 може да бъде използвана за архивиране на всички онези неща, които не са в базата данни (например за файловете за конфигуриране и персонализиране), но тя не може да бъде използвана за бекъп на самите бази данни.

Изглежда, че собствените му средства имат много ограничения, както и имат предимства, но от това е възможно да се създаде „работещо“ решение, ако всичко, което имате, са собствените му инструменти особено ако можете да правите редовни изключвания на вашите системи. Ако направите спиране, може да извършите с SQL Server архивиране на всички бази данни към файловата система и след това да архивирате с Windows Server 2008 системата за бекъп, заедно с директориите, където се съхранява информация за конфигурацията и персонализацията.

Опции за архивиране на SharePoint от трети страни

Очевидно е, че за правилно архивиране на SharePoint, трябва да направите бекъп на всички бази данни и някои файлове във файловата система, и трябва да гарантирате, че тези различни архиви са синхронизирани. Една добра система за възстановяване би ви позволила също да възстановите цялата система, всички конфигурационни и персонализирани данни, както и цялото съдържание. В допълнение, тя следва да бъде в състояние да възстанови всичко споменато по-горе за различни периоди от време, включително и възможността да възстанови отделни части от съдържанието, като например документ.

Единственият начин изглежда е да инвестирате в търговски продукт за архивиране и е много вероятно бекъп приложението, което използвате в момента, да може да се справи с досадната работа. Всеки голям пакет за бекъп има агент за SharePoint.

Възможностите на всеки агент варират във всяко едно приложение за архивиране, но всички имат едни и същи основни функции. Те са допълнителни средства към архивиращия софтуер, подобно на агентите за SQL Server или Exchange, които знаят как да разговарят с архивиращото API на SharePoint. На един добре написан агент трябва само да се каже името на главния сървър на SharePoint и той следва да бъде в състояние да разбере всичко оттам. Трябва да може да разбере името на всяка SharePoint система, свързанa с този сървър и да я архивира заедно с нейните бази данни за конфигурация, администриране и съдържание, както и да архивира всички данни за конфигуриране, съхранявани във файловата система. Всички тези данни се архивират директно на предпочитания сторидж на бекъп системата ви, било то диск, виртуална лентова библиотека (VTL) или лента. Вашето архивиращо приложение в действителност може би прави множество видове архиви (Microsoft SQL сървър, файловата система и т.н.), но то трябва да изглежда като еднин бекъп, който работи (или не работи) като цяло.

В допълнение към агентите за архивиране на разположение в предпочитания софтуерен бекъп пакет, съществуват продукти, като например DocAve Backup and Recovery на AvePoin, SharePoint Backup на Idera и Recovery Manager for SharePoint на Quest Software, които са решения, предназначени само за SharePoint. Тези продукти са аналогични на архивиращите приложения като PHD Virtual Technologies esXpress, Veeam Software Backup & Replication и Vizioncore vRanger Pro, които са бекъп решения само за VMware. Те са предназначени за фирми, които имат инсталация на SharePoint, но използват архивиращ продукт, който не разполага с агент за SharePoint; за компании, които не харесват възможностите на агента си, или организации, които не могат да си позволят агент. Тези продукти обикновено могат да направят всичко, което е необходимо един продукт за архивиране на SharePoint да прави (т.е. дори може да имат по-голяма функционалност от агента, предлаган от бекъп приложението ви поради специализирания си характер), но те не се интегрират с вашето архивиращо приложение. Това обикновено означава, че техните архиви ще се съхраняват на диска, така че ако искате тези архиви да се подложат на дедупликация, ще трябва да ги архивирате с другия си продукт за бекъп.

Примери:Продукти  за архивиране на  Microsoft SharePoint

Продукти за архивиране с агент за SharePoint

Проверете при изброените по-долу компании за последна информация относно възможностите за архивиране на SharePoint в техните продукти.

CA • ARCserve

CommVault Systems Inc.• Simpana

EMC Corp. • NetWorker

Hewlett-Packard (HP) Co. • HP Data Protector

IBM • Tivoli Storage Manager (TSM)

Microsoft Corp. • Data Protection Manager (DPM)

Symantec Corp. • <>Backup Exec

Symantec • NetBackup

Специални решения за архивиране на SharePoint

AvePoint Inc. • DocAve Backup and Recovery

Idera • SharePoint Backup

Quest Software Inc. • Recovery Manager for SharePoint

Много от търговските решения използват Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) за решаване на проблема със синхронизацията. Това означава, че те използват SharePoint VSS записвача за пауза в SharePoint и Windows VSS записвача за пауза в системата, преди да архивират всичко. По този начин всичко, което се архивира, се синхронизира в една и съща точка във времето.


Етикети: SharePoint , архивиране , Microsoft Share Point

Четете още:Последни новини
Джони Деп се завръща на голям екран в емблематичната си ...
 
AOC представя най-бързият геймърски монитор с NVIDIA G-SYNC до момента. ...
 
Още един смартфон от богатото портфолио на Huawei вече е ...
 
Приложенията Word, Excel и Outlook вече могат да бъдат интегрирани ...Най-четени